Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 13 Pro Max 新品同様

59 製品

59 製品の1 - 24を表示しています。

10%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 3X)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 86% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đốm cam nhẹ)
10%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 86% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Thay LKCH - Đốm cam 3.5x)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 86% Quốc tế Apple (Thay màn hình chính hãng Apple, Đốm Camera 3x, Xước nhiều)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Silver 98% pin 88% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 100% Quốc Tế từ SB (Không dùng sim SB - Máy đã thay pin)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc Tế Apple (Thay màn hình chính hãng Apple)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple  (Thay linh kiện chính hãng Apple)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 88% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Thay linh kiện chính hãng Apple)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin từ 85% Quốc tế Apple (Thay Camera chính hãng Apple, Xước nhiều, mẻ viền)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 85% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 85% Quốc tế Apple
販売価格 ¥118,800 通常価格¥128,800
9%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
6%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 86% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Thay linh kiện chính hãng Apple)
9%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 86% Quốc tế Apple (Thay linh kiện chính hãng Apple)
9%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 86% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Thay linh kiện chính hãng Apple)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 3X)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 512G Graphite 98% pin 88% DBH Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay hệ thống mặt lưng Apple, Xước màn, viền, Đốm cam 3x)
10%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đốm cam 3X)
8%セーブ
iPhone 13 Pro Max 512G Silver 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
10%セーブ
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Thay linh kiện chính hãng Apple)
6%セーブ
iPhone 13 Pro Max 512G Gold 98% pin từ 85% Quốc tế Apple (Thay linh kiện chính hãng Apple)
12%セーブ
iPhone 13 Pro Max 512G Gold 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple