Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone X 新品同様

18 製品

18 製品の1 - 18を表示しています。

28%セーブ
iPhone X 64GB Black 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
16%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Camera 1x - Xước dăm màn)
16%セーブ
iPhone X 64GB Black 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 1x)
16%セーブ
iPhone X 256GB Black 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x)
16%セーブ
iPhone X 256GB Black 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x)
15%セーブ
iPhone X 64GB Black 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
24%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin từ 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
15%セーブ
iPhone X 256GB Silver 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
24%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
21%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
21%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
14%セーブ
iPhone X 256GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin, Đốm Camera 1x, xước viền)
14%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
30%セーブ
iPhone X 256GB Black 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
8%セーブ
iPhone X 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
13%セーブ
iPhone X 256GB Black 99% pin 100% DBH Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
21%セーブ
iPhone X 256GB Black 97% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
10%セーブ
iPhone X 256GB Black 98% pin 96% DBH Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple