Vì sao iPhone 14 ở Nhật Bản và Hàn Quốc lại đắt hơn trước?

Vì sao iPhone 14 ở Nhật Bản và Hàn Quốc lại đắt hơn trước?
Mục lục

Giá bán của dòng iPhone 14 ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái.

Chia sẻ