BẢNG GIÁ THU MUA

  • Thu mua cá nhân: Xem quy trình thu mua tại đây
  • Thu mua số lượng lớn (từ 5 máy): Vui lòng liên hệ trước