BẢNG GIÁ THU MUA

Xem thêm quy định, quy trình thu mua tại Hoàng Hải Mobile tại đây