Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 13 Pro Max Like New

53 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 53 products

iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue 99% Pin 100% sạc 9 lần Quốc tế SB
iPhone 13 Pro Max 128G Green 98% pin 91% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 512G Sierra Blue 98% Pin 89% , Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Gray 98% Pin 88% , Quốc tế Apple.
iPhone 13 Pro Max 512G Gold 97% pin 91% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 97% pin 88% Quốc tế từ SB
-9%
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 100% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 100% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-4%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 100% đổi bảo hành Quốc tế từ SB
-9%
iPhone 13 Pro Max 256G Silver 99% pin 88% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 94% Quốc tế từ SB
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 88% Quốc tế từ AU
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 99% pin 97%  Quốc tế từ DCM
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 100% Fullbox  Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 128G Gold 98% pin 90% Quốc tế Apple
Iphone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 96% Quốc tế Apple
-7%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 88% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 88% Quốc tế Apple
Sale price ¥136,000 Regular price¥146,000
iPhone 13 Pro Max 128G Green 99% Pin 97% , Quốc tế Apple.
iPhone 13 Pro Max 128G Blue 99% pin 97% Quốc tế Apple
Iphone 13 Pro Max 256G Blue 99% Pin 90% , Quốc tế Apple.
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 98% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 128G Gold 98% pin 88% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Gray 99% pin 99% Quốc tế từ DCM