Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 13 Pro Max Like New

87 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 87 products

-16%
iPhone 13 Pro Max 128G Alpine Green 98% pin 87% Quốc tế Apple (Đốm Camera 3x)
-9%
iPhone 13 Pro Max 128G Graphite 98% pin 86% Máy trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-8%
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 86% Quốc tế Apple (Thay linh kiện chính hãng Apple)
-8%
iPhone 13 Pro Max 128G Gold 98% pin 94% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Thay linh kiện chính hãng Apple)
-10%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 3X)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 86% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đốm cam nhẹ)
-10%
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 86% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đốm cam nhẹ)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 86% Quốc tế Apple (Thay màn hình chính hãng Apple, Đốm Camera 3x, Xước nhiều)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Alpine Green 98% pin 87% Quốc tế Apple (Đốm Camera 3x)
-8%
iPhone 13 Pro Max 128G Gold 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
-10%
iPhone 13 Pro Max 256G Silver 98% pin 90% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple (Đốm Camera 3x)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Silver 98% pin 88% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-8%
iPhone 13 Pro Max 128G Sierra Blue 98% pin 100% Quốc Tế từ SB (Không dùng sim SB - Máy đã thay pin)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc Tế Apple (Thay màn hình chính hãng Apple)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple  (Thay linh kiện chính hãng Apple)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 88% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Thay linh kiện chính hãng Apple)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 89% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay Camera Apple)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin từ 85% Quốc tế Apple (Thay Camera chính hãng Apple, Xước nhiều, mẻ viền)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay Màn hình, Camera Apple , Sứt mẻ viền)
-8%
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 85% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Sierra Blue 98% pin 85% Quốc tế Apple
Sale price ¥118,800 Regular price¥128,800
-9%
iPhone 13 Pro Max 256G Graphite 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-9%
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 89% Quốc tế Apple
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 89% Quốc tế Apple
Sale price ¥118,800 Regular price¥130,800
-6%
iPhone 13 Pro Max 256G Gold 98% pin 86% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Thay linh kiện chính hãng Apple)