Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 12 Pro Max Like New

26 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 26 products

-10%
iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đã thay pin- Đốm cam 2.5x)
-10%
iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite 98% pin 98% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Đã thay pin - Đốm cam 2.5x)
-10%
iPhone 12 Pro Max 128G Graphite 97% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Xước màn nhiều)
-10%
iPhone 12 Pro Max 128G Gold 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm cam 2.5x)
-10%
iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Xước màn)
-12%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 97% pin 85% Quốc tế Apple (LL/A bản Mỹ)
-13%
iPhone 12 Pro Max 256G Gold 98% pin 85% Quốc tế Apple	(Đã thay màn hình, camera chính hãng Apple - Đốm cam 2.5x, xước màn, viền nhiều)
-12%
iPhone 12 Pro Max 512G Graphite 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Camera 2x)
-10%
iPhone 12 Pro Max 512G Pacific Blue 98% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Camera 1x)
-10%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 98% pin từ 85% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
-10%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-11%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 2.8x - Đã thay pin)
-10%
iPhone 12 Pro Max 256G Gold 98% pin 89% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Thay linh kiện chính hãng Apple)
-12%
iPhone 12 Pro Max 256G Silver 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đã thay pin - Đốm cam nhẹ)
-11%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 97% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đã thay pin)
-9%
iPhone 12 Pro Max 512G Pacific Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-9%
iPhone 12 Pro Max 512G Gold 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-16%
iPhone 12 Pro Max 512G Pacific Blue 98% pin 88% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
-9%
iPhone 12 Pro Max 256GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-9%
iPhone 12 Pro Max 256G Gold 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đã thay pin - Sửa camera)
-9%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Máy đã thay pin)
-9%
iPhone 12 Pro Max 256G Pacific Blue 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - Đã thay pin)
-9%
iPhone 12 Pro Max 512G Gold 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (đã thay pin - đốm cam nhẹ)
-10%
iPhone 12 Pro Max 512G Graphite 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 2.5x)