HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC BẰNG THẺ SMARTPIT TẠI COMBINI

Bạn có thể dễ dàng thanh toán cước mạng cho Hoàng Hải thông qua Smart Pit tại tất cả các cửa hàng tiện lợi. Hãy lựa chọn combini thuận tiện nhất và xem hướng dẫn phù hợp bên dưới: