Bộ lọc:
Sắp xếp:

MacBook cũ

116 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 116 products

Macbook Air 2020 13.3in Gold M1/8G/256G sạc 71 lần ,BPTN
Macbook Pro 2017 13.3in Gray I5/16G/256G sạc trên 200 lần ,BPTA
Macbook Air 2022 13.6in Gray M2/8G/256G, sạc 19 lần - Bàn phím tiếng Nhật.
Macbook Air 2020 13.3in M1/8G/256G Gray sạc 29 lần - BPTN
Macbook Pro 2020 13.3” Gray i5/8G/512G 99% sạc 41 lần -bàn phím tiếng Nhật
Macbook Pro 2022 13.3” Gray M2/8G/256G 99.9% Fullbox sạc 4 lần - bàn phím tiếng Nhật
Macbook Pro 2020 13.3” Gray M1/8G/256G 99% Fullbox sạc 27 lần- bàn phím tiếng nhật
Macbook Pro 2019 13.3” Gray i5/16G/256G 98% Fullbox sạc 79 lần bàn phím tiếng Nhật
Macbook Pro 2019 13.3” Gray i5/8G/128G 98% Fullbox sạc 99 lần- bàn phím tiếng nhật
Macbook pro 2020 13.3” Silver M1/8G/256G 99% Fullbox sạc 84 lần bàn phím tiếng nhật
Macbook Air 2020 13.3in i3/8G/256G Silver sạc 214 lần  Likenew 98% BPTN
Macbook Pro 2019 13.3in Gray i7/16G/512G 98% sạc 276 lần  -Bàn phím tiếng Nhật
Macbook Pro 2019 13.3in Gray i7/16G/512G 98% sạc 493 lần  -Bàn phím tiếng Anh
Macbook Pro 2019 13.3in Gray i7/16G/512G 98% sạc 450 lần -Bàn phím tiếng Anh
Macbook Pro 2019 13.3in Gray i7/16G/512G 98% sạc 226lần  -Bàn phím tiếng Anh
Macbook Pro 2018 13.3in Gray i7/16G/256G 98% sạc 302 lần  -Bàn phím tiếng Nhật
Macbook Pro 2019 15in Gray i9/32G/512G 98% sạc 140 lần -Bàn phím tiếng Anh
Macbook Pro 2019 15in Gray i9/32G/512G 98% sạc 106 lần  -Bàn phím tiếng Anh
Macbook Pro 2016 13in Gray i5/8G/256G 98% sạc 224 lần BPTN
Macbook Pro 2017 13in Gray i5/8G/128G 98% sạc 123 lần BPTN
Macbook Air 2015 13.3in Silver I5/8G/128G sạc 168 lần ,BPTN
Macbook Air 2013 11.6in Silver I5/4G/128G sạc 316 lần, BPTN
Macbook Pro 2016 13.3inch Touchbar Gray i5/16G/ 256G , sạc 111 lần bàn phím tiếng Nhật , likenew 98%
Macbook Air 2014 13.3inch Silver i5/4G/ 128G , sạc 329 lần bàn phím tiếng Nhật , likenew 98%