Cảm ơn quý khách đã ghé thăm Hoanghaimobile.jp

Hoàng Hải Mobile ra mắt dịch vụ sửa chữa iphone bao gồm thay màn hình, thay pin, thay kính lưng và ép kính màn hình với giá cực kì ưu đãi. Chi tiết như bên dưới!

1. CHI PHÍ THAY MÀN HÌNH

 Điện thoại iPhone  Chi phí thay màn hình Oled Chi phí thay màn hình LCD
Chi phí thay màn hình
  Zin
iPhone 14 Pro Max
45.000¥
-
70.000¥
iPhone 14 Pro
-
-
62.000¥
iPhone 14 Plus
-
23.000¥
42.000¥
iPhone 14 
25.000¥
21.000¥
34.000¥
iPhone 13 Pro Max
40.000¥
-
65.000¥
iPhone 13 Pro
-
35.000¥
56.000¥
iPhone 13
25.000¥
16.000¥
34.000¥
iPhone 13 mini
-
16.000¥
34.000¥
iPhone 12 Pro Max
19.000¥
14.000¥
29.000¥
iPhone 12 Pro
17.000¥
12.000¥
27.000¥
iPhone 12 
17.000¥
11.000¥
27.000¥
iPhone 12 mini 
20.000¥
13.000¥
25.000¥
iPhone SE2
7.500¥
6.000¥
-
iPhone 11 Pro Max
17.000¥
11.000¥
28.000¥
iPhone 11 Pro
15.000¥
10.000¥
22.000¥
iPhone 11
15.000¥
11.000¥
22.000¥
iPhone Xs Max
16.000¥
10.000¥
20.000¥
iPhone Xs
15.000¥
10.000¥
20.000¥
iPhone X
15.000¥
10.000¥
18.000¥
iPhone XR
15.000¥
10.000¥
18.000¥
iPhone 8 Plus
-
-
6.500¥
iPhone 8
-
-
4.000¥
iPhone 7 Plus
-
-
6.500¥
iPhone 7
-
-
4.000¥
iPhone 6s Plus
-
-
5.000¥
iPhone 6s
-
-
3.500¥
iPhone 6 Plus
-
-
5.000¥
iPhone 6
-
-
3.500¥

 

2. CHI PHÍ THAY PIN

 Điện thoại iPhone  Chi phí thay pin
iPhone 14 Pro Max 10,000¥
iPhone 14 Pro 9,000¥
iPhone 14 Plus 9,000¥
iPhone 14 9,000¥
iPhone 13 Pro Max  8,000¥ 
iPhone 13 Pro  8,000¥ 
iPhone 13   8,000¥ 
iPhone 13 mini 8,000¥
iPhone 12 Pro Max  7,000¥
iPhone 12 Pro  7,000¥ 
iPhone 12 6,500¥
iPhone 12 mini 6,500¥
iPhone SE2 4,500¥
iPhone 11 Pro Max 6,500¥ 
iPhone 11 Pro  6,500¥ 
iPhone 11  6,000¥ 
iPhone XS Max 5,500¥ 
iPhone XS 5,500¥ 
iPhone 5,000¥ 
iPhone XR 5,000¥ 
iPhone 8 Plus 4,000¥ 
iPhone 3,500¥ 
iPhone 7Plus  4,000¥ 
iPhone 3,500¥ 
iPhone 6s Plus  4,000¥ 
iPhone 6s  3,500¥ 
iPhone 6 Plus  4,000¥

 

3. CHI PHÍ THAY KÍNH LƯNG

Điện thoại iPhone Chi phí thay kính 
iPhone 15 Pro Max  14.000¥
iPhone 14 Pro Max 14.000¥
iPhone 14 Pro  14.000¥
iPhone 14 Plus 14.000¥
iPhone 14 13.000¥
iPhone 13 Pro Max 12.000¥
iPhone 13 Pro  12.000¥
iPhone 13 11.000¥
iPhone 13 mini 11.000¥
iPhone 12 Pro Max 9.000¥
iPhone 12 Pro  9.000¥
iPhone 12 8.000¥
iPhone 12 mini 8.000¥
iPhone SE2 6.000¥
iPhone 11 Pro Max 8.000¥
iPhone 11 Pro  8.000¥
iPhone 11  7.000¥
iPhone XS Max 7.000¥
iPhone XS 7.000¥
iPhone 6.000¥
iPhone XR 6.000¥
iPhone 8 Plus 6.000¥
iPhone 5.000¥
iPhone 7 Plus 6.000¥
iPhone 7 5.000¥

 

4. CHI PHÍ ÉP KÍNH 

 Điện thoại iPhone  Chi phí ép kính
iPhone 14 Pro Max 14.000¥
iPhone 14 Pro  14.000¥
iPhone 14 Plus 14.000¥
iPhone 14 13.000¥
iPhone 13 Pro Max 12.000¥
iPhone 13 Pro  12.000¥
iPhone 13 11.000¥
iPhone 13 mini 11.000¥
iPhone 12 Pro Max 9.000¥
iPhone 12 Pro  9.000¥
iPhone 12 8.000¥
iPhone 12 mini 8.000¥
iPhone SE2 6.000¥
iPhone 11 Pro Max 8.000¥
iPhone 11 Pro  8.000¥
iPhone 11  7.000¥
iPhone XS Max 7.000¥
iPhone XS 7.000¥
iPhone 6.000¥
iPhone XR 6.000¥
iPhone 8 Plus 6.000¥
iPhone 5.000¥
iPhone 7 Plus 6000¥
iPhone 7 5.000¥