Hướng dẫn chuyển khoản từ ngân hàng Yucho sang Tokyo Star

Hướng dẫn chuyển khoản từ ngân hàng Yucho sang Tokyo Star
Mục lục

Hướng dẫn chuyển khoản từ ngân hàng Yucho sang ngân hàng Tokyo Star bằng 2 phương thức: Chuyển khoản tại cây và banking:

I. CHUYỂN KHOẢN TẠI CÂY

1. Xem hướng dẫn thông qua video tại đây

2. Xem hướng dẫn thông qua hình chụp như bên dưới:

II. CHUYỂN KHOẢN BANKING

Bước 1: Mở ứng dụng, chọn chuyển khoản ngân hàng khác Yucho

Bước 2: Chọn chuyển khoản cho tài khoản chưa đăng ký. Tiếp tục chọn ngân hàng theo hình dưới

Bước 3: Nhập chữ  và bấm Tìm kiếm để tìm ngân hàng Tokyo Star. Tiếp tục chọn ngân hàng Tokyo Star

Bước 4: Nhập chữ イ và bấm tìm kiếm để tìm chi nhánh. Tiếp tục chọn  池袋支店

Bước 5: Chọn loại tài khoản. Nhập số tài khoản của Hoàng Hải là 7606417. Tiếp tục nhập số tiền.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin cá nhân (Tên, số điện thoại). Nếu đã ok thì bấm tiếp tục. Màn hình sẽ hiển thị toàn thông tin chuyển khoản để kiểm tra một lần nữa.

Bước 7: Tiến hành xác thực bảo mật. Sau đó bấm xác nhận 

Bước 8: Bấm chọn CÓ nếu muốn nhận email xác nhận chuyển khoản. Sau đó, màn hình sẽ hiển thị Bill chuyển tiền. Quý khách chụp Bill này và gửi cho nhân viên Hoàng Hải để xác nhận đơn hàng

Chia sẻ