Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 11 Pro Max Like New

21 sản phẩm

Showing 1 - 21 of 21 products

-14%
iPhone 11 Pro Max 64G Space Gray 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x)
-13%
iPhone 11 Pro Max 64G Space Gray 98% pin 87% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU)
-18%
iPhone 11 Pro Max 256G Midnight Green 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x)
-14%
iPhone 11 Pro Max 256G Space Gray 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Camera 1x)
-13%
iPhone 11 Pro Max 64G Midnight Green 98% pin 100% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Đã thay pin - Đốm camera 1x)
-12%
iPhone 11 Pro Max 64G Midnight Green 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Máy đã thay pin - Xước màn)
-10%
iPhone 11 Pro Max 256G Gold 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Xước màn)
-10%
iPhone 11 Pro Max 64G Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-10%
iPhone 11 Pro Max 64G Space Gray 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-8%
iPhone 11 Pro Max 64G Space Gray 98% pin 100% Quốc tế Apple Bản Mỹ LL/a (Đã thay pin)
-12%
iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-12%
iPhone 11 Pro Max 256G Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 1x)
-12%
iPhone 11 Pro Max 256G Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 2.2x)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256G Midnight Green 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm camera 1x)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256G Midnight Green 98% pin 100% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Đã thay pin, loa rè - Đốm viền)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256G Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 1x - Xước màn, viền)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256G Midnight Green 98% pin 100% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Đã thay pin)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256GB Midnight Green 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-11%
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver 98% pin 100% Quốc Tế Apple (Đã thay pin)
-10%
iPhone 11 Pro Max 512G Midnight Green 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Máy đã thay pin - Ám viền nhẹ)