Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 13 Pro Like New

34 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 34 products

-10%
iPhone 13 Pro 128G Sierra Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 3x)
-10%
iPhone 13 Pro 128G Gold 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 3x)
-10%
iPhone 13 Pro 128G Sierra Blue 98% pin 85% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - Đốm camera 3x)
-14%
iPhone 13 Pro 128G Silver 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-12%
iPhone 13 Pro 128G Gold 98% pin 100% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - đã thay pin - Đốm cam 1x)
-10%
iPhone 13 Pro 128G Sierra Blue 98% pin 86% Quốc tế từ DCM (Không dùng sim DCM - Loang màu mặt lưng, viền xước)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Sierra Blue 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm cam 3x)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - đốm cam 3x)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Graphite 98% pin 87% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - đốm cam nhẹ)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Gold 98% pin 88% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB - đốm cam nhẹ)
-9%
iPhone 13 Pro 512G Sierra Blue 98% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm cam nhẹ)
-9%
iPhone 13 Pro 512G Silver 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm cam nhẹ)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Gold 98% pin 85% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU- Đốm cam nhẹ)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Graphite 98% pin 88% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
-14%
iPhone 13 Pro 256G Blue 99% pin 86% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU)
-10%
iPhone 13 Pro 256G Gold 98% pin từ 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-9%
iPhone 13 Pro 256G Graphite 97% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Xước màn nhiều)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Graphite 98% pin 89% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU)
-9%
iPhone 13 Pro 512G Sierra Blue 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-9%
iPhone 13 Pro 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc tế từ DCM (Không dùng sim DCM)
-9%
iPhone 13 Pro 256G Sierra Blue 98% pin 87% Quốc tế từ AU (Không dùng sim AU - đã thay linh kiện chính hãng Apple)
-9%
iPhone 13 Pro 512G Graphite 98% pin 87% Quốc tế từ SB (Không dùng sim SB)
-8%
iPhone 13 Pro 256G Sierra Blue 98% pin từ 85% Quốc tế từ DCM (Không dùng sim DCM - Đốm cam nhẹ)
-16%
iPhone 13 Pro 512G Gold 98% pin 92% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm cam nhẹ)