Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone 8 Plus Like New

13 sản phẩm

Showing 1 - 13 of 13 products

-12%
iPhone 8 Plus 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Màn đốm nhẹ)
-18%
iPhone 8 Plus 64GB Black 98% pin 100% Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm camera 1x)
-18%
iPhone 8 Plus 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm camera 1x)
-21%
iPhone 8 Plus 64GB Red 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-21%
iPhone 8 Plus 64GB Gold 98% pin 92% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x)
-14%
iPhone 8 Plus 64GB Gold 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Màn đốm nhẹ)
-17%
iPhone 8 Plus 64GB Silver 98% pin 90% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-25%
iPhone 8 Plus 64GB Red 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-25%
iPhone 8 Plus 64GB Silver 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-20%
iPhone 8 Plus 64GB Gold 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-14%
iPhone 8 Plus 256GB Red 98% pin 100% Quốc Tế Apple (Đã thay pin)
-14%
iPhone 8 Plus 64GB Red 97% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-14%
iPhone 8 Plus 64GB Black 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)