Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone X Like new

8 sản phẩm

Showing 1 - 8 of 8 products

IPhone  X 256G Silver 98% pin 86% , máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XS 64G Silver 98% Pin 97%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XS 64G Gold 98% Pin 88%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XS 256G Silver 98% Pin 93%, quốc tế Apple.
Iphone X 256G Gray 98% pin 80% máy trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
IPhone XS 256G Silver 98% pin 85%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
TEST IPhone X
TEST IPhone X
Sale price Từ ¥0
IPhone X 64G Black 98% pin 93%, máy đổi bảo hành.