Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone XR Like New

6 sản phẩm

Showing 1 - 6 of 6 products

-13%
iPhone XR 64G Red 97% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-13%
iPhone Xr 64G Yellow 98% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-22%
iPhone Xr 64G Red 99% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-12%
iPhone XR 64G Orange 99% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-13%
iPhone XR 64G White 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
-13%
iPhone XR 64G Orange 99% pin 90% Quốc tế từ DCM (Không dùng sim DCM)