Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone XR Like New

29 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 29 products

-21%
iPhone Xr 64GB Red 97% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Màn nhẹ)
-16%
iPhone Xr 64GB Orange 99% pin 86% Quốc tế Apple (Đốm camera 1x) - HH5249
-13%
iPhone Xr 64GB Blue 98% pin 88% DBH Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x) - HH1220
-13%
iPhone Xr 64GB Blue 98% pin 86% Quốc tế Apple (Đốm camera 1x - Xước viền) - HH3826
-22%
iPhone Xr 64GB Black 98% pin 91% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x - Thay pin chính hãng Apple) - HH5492
-6%
iPhone Xr 64GB White 98% pin 85% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Xước viền) - HH6680
-16%
iPhone Xr 128GB White 98% pin 87% DBH Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x - Màn xước nhẹ) - HH9746
-16%
iPhone Xr 128GB Orange 99% pin 86% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x) - HH0527
-14%
iPhone Xr 64GB Black 99% pin 90%  Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple - HH1644
-13%
iPhone Xr 128GB Red 98% pin 87% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x) - HH2029
-13%
iPhone Xr 128GB Yellow 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm camera 1x - Xước màn) - HH5651
-8%
iPhone Xr 64GB white 98% pin 95%  Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Xước dăm viền) - HH4080
-13%
iPhone Xr 64GB Red 98% pin 100%  Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm Camera 1x)
-13%
iPhone Xr 64GB White 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-12%
iPhone Xr 64GB Blue 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Màn chấm trắng)
-12%
iPhone Xr 64GB Red 98% pin 100%  Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin)
-12%
iPhone Xr 64GB Orange 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin báo linh kiện không xác định) - HH0127
-18%
iPhone Xr 128GB White 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin, xước mẻ viền, Đốm camera 1.2x,  Đốm sáng màn)
-18%
iPhone XR 128GB Yellow 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin, Đốm camera 1x)
-16%
iPhone Xr 256GB Red 98% pin 88% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đốm Camera 1x, Màn chấm trắng)
-12%
iPhone Xr 256GB Orange 98% pin 100% Quốc tế Apple (Đã thay pin - Màn đốm - Đốm camera 1x)
-12%
iPhone Xr 128GB White 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - đốm camera 1x)
-12%
iPhone Xr 128GB Red 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Đã thay pin - Đốm camera 1x) - HH3310
-15%
iPhone Xr 128GB Orange 98% pin 100% Máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple (Máy đã thay pin - Viền xước nhẹ)