Bộ lọc:
Sắp xếp:

iPhone XR Like new

32 sản phẩm

Showing 1 - 24 of 32 products

Iphone Xr 128G Red 98% pin trên 85% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 64G Red 98% pin 84% Quốc tế từ Sb
iPhone XR 64G Orange 98% Pin 87%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XR 64G Red 98% Pin 86%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XR 64G Red 98% Pin 87%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
iPhone XR 64G Red 98% Pin 87%, máy đổi bảo hành Apple.
iPhone XR 64G Orange 98% Pin 85%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
Iphone Xr 128G Starlight 98% pin 90% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Black 98% pin trên 90% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Black 98% pin trên 85% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Orange 98% pin 88% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Orange 98% pin 87% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Black 98% pin từ 95% Quốc tế Apple
Iphone Xr 128G Black 98% pin từ 90% Quốc tế Apple
Iphone Xr 64G Black 98% pin 92% Quốc tế từ Sb
iPhone XR 64G Yellow 98% Pin 88%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
Iphone Xr 128G Black 98% pin 90% máy đã trả hết tiền mạng dùng như Quốc tế Apple
IPhone Xr 128G Red 99% pin 88%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
IPhone XR 64G White 98% pin 94%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
IPhone XR 64G White 98% pin 100%, máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
Iphone Xr 128G Black 98% pin 100% Quốc tế Apple
IPhone  XR 64G Black 98% pin 88% Fullbox ( sạc 5w , cáp thường , tai nghe dây chân dẹt ), quốc tế từ Softbank.
IPhone  XR 64G Red 98% pin 91% , máy đã trả hết tiền mạng dùng như quốc tế Apple.
Iphone Xr 64G Silver 98% pin 85% Quốc tế từ Sb