Cảm ơn quý khách đã ghé thăm Hoanghaimobile.jp

Hoàng Hải Mobile ra mắt dịch vụ sửa chữa iPad bao gồm thay màn hình, thay pin, cáp sạc với giá cực kì ưu đãi. Chi tiết như bên dưới!

1. CHI PHÍ THAY PIN


IPAD Chi phí thay pin
iPad Pro 11in 2022       -
iPad Pro 11in 2021 12,000¥ 
iPad Pro 11in 2020 12,000¥ 
iPad Pro 11in 2018 11,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2022       -  
iPad Pro 12.9in 2021 19,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2020 19,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2018 19,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2017 19,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2015 8,000¥ 
iPad Pro 10.5 in 11,000¥ 
iPad Pro 9.7 in 9,000¥ 
iPad Air 5  14,000¥ 
iPad Air 4  14,000¥ 
iPad Air 3  11,000¥ 
iPad Air 2  9,000¥ 
iPad Air  9,000¥ 
iPad Mini 6 15,000¥ 
iPad Mini 5 9,000¥
iPad Mini 4 9,000¥
iPad Mini 3 9,000¥
iPad Gen 10 9,000¥
iPad Gen 9 9,000¥
iPad Gen 8 9,000¥
iPad Gen 7 9,000¥
iPad Gen 6 9,000¥
iPad Gen 5 9,000¥

 

2. CHI PHÍ THAY MÀN HÌNH

IPAD Chi phí thay màn hình
iPad Pro 11in 2022 39,000¥ 
iPad Pro 11in 2021 39,000¥ 
iPad Pro 11in 2020 35,000¥ 
iPad Pro 11in 2018 35,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2022 39,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2021 39,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2020 33,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2018 33,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2017 59,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2015 37,000¥ 
iPad Pro 10.5 in 29,000¥ 
iPad Pro 9.7 in 27,000¥ 
iPad Air 5  30,000¥ 
iPad Air 4  30,000¥ 
iPad Air 3  29,000¥ 
iPad Air 2  28,000¥ 
iPad Air        -
iPad Mini 6 47,000¥ 
iPad Mini 5 20,000¥
iPad Mini 4 18,000¥
iPad Mini 3       -
iPad Gen 10       -
iPad Gen 9       -
iPad Gen 8       -
iPad Gen 7       -
iPad Gen 6       -
iPad Gen 5       -

 

3. CHI PHÍ CÁP SẠC

IPAD Chi phí thay cáp sạc
iPad Pro 11in 2022      -
iPad Pro 11in 2021 9,000¥ 
iPad Pro 11in 2020 9,000¥ 
iPad Pro 11in 2018 9,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2022      -
iPad Pro 12.9in 2021      -
iPad Pro 12.9in 2020 9,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2018 9,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2017 8,000¥ 
iPad Pro 12.9in 2015 8,000¥ 
iPad Pro 10.5 in 8,000¥ 
iPad Pro 9.7 in 8,000¥ 
iPad Air 5  13,000¥ 
iPad Air 4  12,000¥ 
iPad Air 3  11,000¥ 
iPad Air 2  11,000¥ 
iPad Air  8,000¥ 
iPad Mini 6 7,000¥ 
iPad Mini 5 7,000¥
iPad Mini 4 7,000¥
iPad Mini 3 7,000¥
iPad Gen 10 9,000¥
iPad Gen 9 6,000¥
iPad Gen 8 6,000¥
iPad Gen 7 6,000¥
iPad Gen 6 6,000¥
iPad Gen 5 6,000¥